Gemeente Meerssen | Staatsbosbeheer plant nieuw bos aan in Bunderbos

Nieuwsbericht Staatsbosbeheer plant nieuw bos aan in Bunderbos

Gepubliceerd op: 05 maart 2021 15:55

Staatsbosbeheer, logo
Het Bunderbos krijgt er bijna een halve hectare nieuw bos bij. Staatsbosbeheer plant daar de komende tijd namelijk veel verschillende soorten loofbomen. Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. Meer bos draagt bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit, een duurzame houtproductie en meer ruimte voor recreanten om te ontspannen. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk in de komende tien jaar 5.000 hectare nieuw bos.

De aanleg van nieuw bos dient meerdere functies. Allereerst, wordt door de aanleg van nieuwe bos meer CO2 vastgelegd. Het levert daarmee een bijdrage aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2. Deze moet volgens het Nederlandse Klimaatakkoord in 2030 met ten minste 49 procent verminderd zijn. Naast CO2-vastlegging kunnen recreanten er ontspannen en de natuur beleven. Bovendien is bos de bron van de hernieuwbare grondstof hout.

Veel variatie

In het Bunderbos plant Staatsbosbeheer onder andere haagbeuk, kornoelje, meidoorn, ligusterstruik, linde en fladder iep. Door de aanplant van veel verschillende boom- en struiksoorten wordt het bos gevarieerder en daardoor nog aantrekkelijker voor dieren, planten en mensen. Meer variatie betekent ook dat een bos veerkrachtiger wordt en dus beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Buitenfonds

De aanplant in het Bunderbos is gefinancierd vanuit het Buitenfonds. Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die fondsen werft voor waardevolle projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Organisaties en bedrijven die willen bijdragen aan de natuur in Nederland kunnen contact opnemen met Buitenfonds.

Visie op bos

De aanplant van bos staat steeds meer in de belangstelling. Het ministerie van LNV presenteerde in november 2020 de Bossenstrategie. Rijk en de provincies hebben samen de ambitie het bosoppervlak in Nederland met 10% te laten toenemen, zo'n 37.000 hectare. De plannen van Staatsbosbeheer om in tien jaar tijd 5.000 hectare te planten, passen daar naadloos in.

Meer weten

Meer informatie over de visie van Staatsbosbeheer over bos, is te vinden op de website van Staatsbosbeheer. Vragen of opmerkingen over het Bunderbos kunnen gemeld worden via 088-2843844.

Persbericht van Staatsbosbeheer

Lees ook '10-12 maart: Verkeershinder Slingerberg Geulle ivm natuurherstelwerkzaamheden Staatsbosbeheer'