Nieuwsbericht Spreekuur Trajekt m.b.t. kwijtschelding BSgW

Publicatiedatum: 10 maart 2016 11.55 uur

Logo Trajekt
Op donderdag 17 maart 2016 is in ontmoetingspunt De Ketel spreekuur van Trajekt mbt kwijtschelding BSgW. U kunt tussen 13.00-15.00 uur zonder afspraak binnenlopen.  Het enige dat u moet meenemen is uw digid-code en eventuele bewijsstukken m.b.t. bezittingen/schulden. Trajekt helpt u dan bij de aanvraag.

Adres: Ontmoetingspunt de Ketel, Pastoor Dominicus Hexstraat 70 Meerssen.