Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Sportakkoord Meerssen

Gepubliceerd op: 08 april 2020 16:25

sportakkoord 2020
De Gemeente Meerssen vindt sport, bewegen en gezondheid belangrijk. Sporten houdt mensen gezond, zorgt voor plezier en brengt mensen samen. Bovendien houdt het onze sportverenigingen vitaal. Samen met betrokkenen zijn de Gemeente Meerssen en Negen vorig jaar aan de slag gegaan om een plan te ontwikkelen voor de inzet van de brede regeling combinatiefuncties (inzet van sport- en beweegcoaches). In dit proces zijn al diverse gesprekken geweest met partners uit sectoren zoals het onderwijs, de kinderopvang, zorg, gezondheid en het verenigingsleven. In navolging daarvan wordt nu ook gewerkt aan een lokaal sportakkoord voor Meerssen.

Van nationaal naar lokaal sportakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als we daar lokaal uitvoering aan geven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord ook gewerkt aan een lokaal sportakkoord voor Meerssen. Het sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Meer weten over het Nationaal Sportakkoord? Kijk dan op deze website.

Sportakkoord Meerssen

In het verlengde van het Nationaal Sportakkoord én het plan brede regeling combinatiefuncties wordt in de gemeente Meerssen dus ook gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Samen met betrokken partners willen we de kracht van sport meer en beter benutten om zo nog meer mensen in Meerssen in beweging te brengen. Het is een bijzondere tijd om met een dergelijk plan aan de slag te gaan. Het is op dit moment niet mogelijk elkaar fysiek op te zoeken en mensen samen te brengen. Daarom haalt de sportformateur op digitale manieren input op voor het sportakkoord. We zijn daarvoor op zoek naar betrokken partners, die met ons aan de slag willen. Dat kan door digitaal met ons mee te denken en input te leveren voor het sportakkoord. Dit kunt u doen door een online enquête in te vullen via deze link.

Verenigingsmonitor

Ook wil de sportformateur graag inzicht krijgen in de vitaliteit, wensen en behoeften van de (sport)verenigingen in de gemeente Meerssen. Daarom is een aparte vragenlijst gemaakt voor sportverenigingen. Het verzoek aan vertegenwoordigers van (sport)verenigingen om deze in te vullen.

De vragenlijst dient bij voorkeur door iemand van het bestuur te worden ingevuld. Het is daarbij raadzaam om gegevens over het ledenbestand van de vereniging bij de hand te houden. De vragenlijst start met een aantal algemene vragen waarmee input kan worden geleverd voor het Sportakkoord Meerssen, vervolgens volgen een aantal vereniging-specifieke vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt 10-15 minuten. Vul de monitor uiterlijk 1 mei 2020 in. Gebruik deze link om de verenigingsmonitor in te vullen.

De verzamelde informatie uit de enquête en de verenigingsmonitor wordt opgenomen in het Sportakkoord Meerssen. Een concept van het sportakkoord wordt vervolgens aan alle betrokkenen voorgelegd voor een reactie.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met sportformateur Elvera Weusten via elvera@negen.nl of via 06-51574164.