Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Speaking minds: jongeren krijgen een stem!

Gepubliceerd op: 06 februari 2019 15:15

Speaking minds
In december 2018 organiseerde de gemeente Meerssen het project Speaking Minds voor de leerlingen van het Stella Maris College. Met dit project krijgen jongeren een stem in het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid. Hierdoor wordt de afstand tussen jongeren en de gemeente verkleind. Jongeren denken actief mee waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt én het vertrouwen in de overheid.

Taboedoorbrekend

Hoe kan het taboe op armoede en schulden doorbroken worden? Deze vraag werd aan de jongeren voorgelegd. Hoe creëren we meer bewustwording voor armoede en schulden onder jongeren? En hoe kunnen we het mogelijk maken om hier met anderen over te praten als je het vermoeden hebt dat een leeftijdsgenoot te maken heeft met armoede? Tijdens de projectweek zijn de jongeren een week lang in verschillende sessies aan de slag gegaan met deze vragen.

De projectweek werd geleid door projectleider Jeroen Horvers van Speaking Minds. Ook werden de jongeren tijdens deze week begeleid door Astrid Ticheler en Frenky Gisbertz van Stichting Lyvia. Stichting Lyvia heeft in 2017 de armoede-enquête onder de ruim 1250 leerlingen van Stella Maris College gehouden, waardoor zij al betrokken waren bij de school en het armoedevraagstuk in Meerssen. Stichting Lyvia is in Meerssen onder andere bekend door het Buddyproject.Speaking minds2

Leren

In de projectweek werd gebruik gemaakt van de Speaking Minds Methode. In deze methode kregen de jongeren informatie over omgaan met geld, het voorkomen van schulden en armoede en het risico op sociale uitsluiting. Ze gingen in gesprek met beleidsmakers en organisaties die betrokken zijn bij dit thema. En ze leerden vaardigheden zoals onderzoek doen en presenteren. Ook leerden ze hoe gemeentelijk beleid tot stand komt, op welke wijze zij hun stem kunnen laten horen en wat hen dit oplevert.

Pizza-avond

Het Speaking Minds project in Meerssen werd op 30 januari 2019, na een gezellige pizza-avond, afgesloten met een slotpresentatie. De jongeren presenteerden hun adviezen aan wethouder Heusschen. Daarna volgde een korte informatiemarkt waarbij alle aanwezigen in groepjes met de jongeren in gesprek gingen over de gegeven adviezen. Naast raadsleden, burgerraadsleden en de Adviesraad Sociaal Domein, waren er ook verschillende partners aanwezig, zoals Trajekt, Stichting Leergeld en De Ruggesteun. De ouders van de leerlingen en schooldirecteur Carlo Veraart waren eveneens present.

Advies

De jongeren hebben de gemeente onder andere geadviseerd om mee te gaan met de tijd door het gebruik van social media. Ook vinden zij het belangrijk dat er goede voorlichting komt op basisscholen en de middelbare school. Om jongeren actief bezig te laten zijn met het thema, adviseren ze om een spel en online game te ontwikkelen. De jongeren willen hier zelf ook graag een rol in spelen en in de toekomst betrokken blijven bij de gemeente door bijvoorbeeld aan te sluiten bij het Ronde Tafel Gesprek Armoede.

De gemeente Meerssen is erg blij met de adviezen en gaat hier de komende tijd mee aan de slag. Stichting Lyvia zal de gemeente hierin ondersteunen. Zij zullen de jongeren ook begeleiden bij toekomstige projecten naar aanleiding van hun adviezen.

Speaking minds3