Gemeente Meerssen | Sociale dienstverlening gemeente Meerssen onderzocht

Nieuwsbericht Sociale dienstverlening gemeente Meerssen onderzocht

Gepubliceerd op: 08 februari 2023 11:00

Als gemeente Meerssen willen we het Sociaal Team (Wmo en Jeugd) blijven verbeteren. Daarom zijn we benieuwd naar de ervaringen van mensen die hiervan gebruik maken. In dit artikel leest u meer over de cliëntervaringsonderzoeken en de resultaten.

Wat houdt een cliëntervaringsonderzoek in?

Mensen die gebruik maken van de Wmo-voorzieningen hebben een vragenlijst gekregen. In de tweede helft van 2021 waren dit in de gemeente Meerssen 1277 mensen. Zij werden bijvoorbeeld gevraagd wat ze van de toegankelijkheid en kwaliteit van de ondersteuning van het Sociaal Team vinden. En welk effect ze merken op hun zelfredzaamheid.

Wat waren de resultaten?

Van de 1277 mensen die zijn aangeschreven zijn 730 bruikbare vragenlijsten binnengekomen. Deelnemers zijn iets positiever over de Wmo-ondersteuning dan in 2020. Volgens 86% past de ondersteuning bij hun hulpvraag. Ze zijn iets negatiever over de kwaliteit van de ondersteuning. Het aandeel van mensen dat wist waar ze moesten zijn met hun hulpvraag is met 10% toegenomen ten opzichte van 2020. Aan de andere kant geven deelnemers aan dat ze minder snel zijn geholpen en zich niet serieus genomen voelen. Dit kan komen doordat er vanwege corona minder huisbezoeken mogelijk waren en zijn vervangen door telefonische intakes. Dit is minder persoonlijk dan een huisbezoek.

Respondenten met alleen huishoudelijk hulp zijn in 2021 minder tevreden dan in 2020. De aanbieders van huishoudelijke hulp kampen met grote personeelstekorten. Dit leidt tot wachtlijsten en zorgt ervoor dat het vaker voorkomt dat er geen vaste hulp is en vaker van tijdstip moeten wisselen.

Wat gebeurt er met de antwoorden?

De antwoorden worden allereerst naar de Vereniging Nederlandse Gemeente gestuurd. Zij publiceren de resultaten op www.waarstaatjegemeente.nl. Binnen het Sociaal Team worden dankzij de antwoorden verbeterpunten opgesteld. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het cliëntervaringsonderzoek voor 2022.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

In 2022 heeft het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd plaatsgevonden. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst die ingaat op thema's als toegankelijkheid van voorzieningen, uitvoering van de zorg en effecten van de zorg op het opgroeien, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het meedoen in de eigen omgeving. Helaas hebben te weinig mensen de vragenlijst ingevuld om van een betrouwbaar resultaat te spreken. Daarom zijn we voor de jeugd op zoek een andere vorm voor 2023. Tijdens een themabijeenkomst Jeugd met de gemeenteraad begin 2023 wordt hierover gepraat.