Gemeente Meerssen | Snoeicursus Hoogstamfruitbomen

Nieuwsbericht Snoeicursus Hoogstamfruitbomen

Gepubliceerd op: 15 februari 2023 10:50

Snoeicursus Hoogstamfruitbomen
Hoogstambrigade De Brindil organiseert in samenwerking met Pomologisch Genootschap Limburg een basiscursus Onderhoudsnoei Hoogstamfruitbomen voor inwoners van de gemeente Meerssen en andere geïnteresseerden. Deze cursus bestaat uit een theorie avond, gevolgd door twee praktijkochtenden, waarbij de belangrijkste facetten van het hoogstamfruitboom-onderhoud aan de orde komen; een uit te reiken handboek is daarbij leidraad en naslagwerk.

De theorie-avond vindt plaats op donderdag 16 maart van 19.00-21.30 u in het theorielokaal aan de Tunnelweg te Meerssen. De praktijkochtenden zullen plaatsvinden in een gemeentelijke boomgaard te Oud Geulle en een andere geschikte boomgaard binnen de gemeente en zijn voorzien op zaterdag 18 maart van 9.00 - 13.00 uur en op zaterdag 4 november van 9.00 – 13.00 uur.

Deze cursus is zowel geschikt voor mensen zonder enige snoei-ervaring als voor hoogstam-liefhebbers en boomgaard-eigenaren, die hun kennis nog eens willen opfrissen/uitbreiden. Omdat de Gemeente Meerssen bereid is gevonden om deze activiteit te faciliteren, bedraagt de eigen bijdrage slechts € 12,50 per deelnemer.

Aanmelden uiterlijk 28 februari via email: snoeibrigadeBrindil@gmail.com. Vermeldt hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt! Na aanmelding ontvangt u de uitnodiging en alle info voor de theorieavond en 1e praktijkochtend.

Betrokken partijen zijn: Gemeente Meerssen, Snoeibrigade De Brindil, Pomologisch Genootschap Limburg en het kersverse Steunpunt Landschapsbeheer van het Limburgs Landschap.