Nieuwsbericht SMHO steunt Roemenen in project voor zuiver drinkwater

Publicatiedatum: 17 juni 2016 10.05 uur

Persbericht van de Stichting Sociaal Medische Hulpverlening aan Oost-Europa (SMHO)

Vier vertegenwoordigers van SMHO zijn in Roemenië geweest voor het drinkwaterproject waar SMHO mee bezig is. SMHO heeft op verschillende plaatsen tekst en uitleg gegeven over de noodzaak van ons waterzuiveringsproject. Ze hebben aan Roemeense dorpsinwoners en autoriteiten aangegeven waarom er gekozen wordt voor een brede aanpak van de zaak. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk inwoners profiteren van zuiver, gezond drinkwater, gekoppeld aan het correct aanvoeren, verwerken en zuiveren van het water.

SMHO waterproject

Roemenen zijn aan zet

Bij verschillende bijeenkomsten heeft SMHO gepleit voor een actieve inzet van de plaatselijke bevolking, bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van de problemen, het aandragen van oplossingen en het meewerken aan het indienen van voorstellen tot financiering van het project bij relevante (inter)nationale instellingen.

Scholen als model voor andere dorpen

De SMHO'ers hebben gezien hoe de al geïnstalleerde waterzuiveraars in de basisscholen werken en met kleine aanpassingen nog beter kunnen werken. Die proefopstellingen gaan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten of zelfs bedrijven die interesse hebben om op deze manier de waterkwaliteit te verbeteren en (mee) te werken aan de analyse van het water of de moderne, correcte afvoer van vervuild (drink)water.

Waterproblematiek in regionaal verband aanpakken

Niet alle Roemeense overheidsniveaus kunnen of willen zich daadwerkelijk inzetten voor dit soort projecten. Kennis ontbreekt, de noodzaak wordt amper erkend, het wettelijk kader is niet voor iedereen even duidelijk, menskracht ontbreekt. Er zijn allerlei redenen waarom bijvoorbeeld burgemeesters en gemeenteraden geen interesse hebben om de waterhuishouding in hun gemeente prioriteit te geven en hoog op de politieke agenda te plaatsen. Goed is het dan om te horen dat - in het Roemeens gebied waarin SMHO actief is - organisaties als GAL zich inzetten om meerdere gemeenten te stimuleren om het project samen op te pakken en er subsidies voor aan te vragen. SMHO heeft aangeboden om deze initiatieven bij te staan in het zoeken naar financiële middelen om het project van de grond te laten komen.

Overige projecten

SMHO heeft naast dit alles ook de voortgang bekeken van enkele sociale en educatieve projecten, zoals de steun aan ouderen in Vatra Moldovitei, het clubhuis Dascalita of het project waarin scholieren in aanmerking kunnen komen voor een studiebeurs van SMHO.