Gemeente Meerssen | Schoonmaakwerkzaamheden aan Geulduiker onder Julianakanaal starten op 11 oktober

Nieuwsbericht Schoonmaakwerkzaamheden aan Geulduiker onder Julianakanaal starten op 11 oktober

Gepubliceerd op: 08 oktober 2021 13:20

Geulduiker bij Julianakanaal Bunde
Nieuwsbericht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat start op maandag 11 oktober met schoonmaakwerkzaamheden aan de Geulduiker onder het Julianakanaal bij Bunde. De hinder voor de omgeving is beperkt.

De duiker van de rivier de Geul bestaat uit vijf kokers die onder het Julianakanaal doorgaan. Tijdens het hoogwater van juli 2021 zijn twee van de vijf kokers volledig verstopt geraakt. De verstopte kokers worden de komende drie weken vrijgemaakt van drijfafval en slib. De andere drie kokers volgen daarna. Daarmee is er voldoende capaciteit voor het komende hoogwaterseizoen.

Werkzaamheden Geulduiker - locatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Idverde met Strukton als onderaannemer. Voor de werkzaamheden wordt een werkterrein aan de westzijde van het Julianakanaal ingericht, langs de Weg naar Hartelstein. Bij de uitlaat van de Geulduiker komt een ponton te liggen met een baggerinstallatie. Deze zuigt het slib af en pompt het in containers. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer 8 weken.

Werkzaamheden geulduiker - Ponton en container

Onderhoud en aanleg vaarwegen in Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook aan de chemische en ecologische waterkwaliteit, hoogwaterveiligheid en aan voldoende water.