Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Schetsontwerp aanpak wateroverlast omgeving Humcoverstraat-Pletsmolen

Gepubliceerd op: 03 mei 2019 12:15

Binnen het programma Water in Balans hebben Waterschap Limburg, gemeente en zes partnerorganisaties de krachten gebundeld om de groeiende wateroverlast tegen te gaan. Om de extreme hoeveelheden neerslag te kunnen bergen, zijn in onze gemeente o.a. extra regenwaterbuffers nodig. Daarvoor zijn diverse locaties aangewezen. Het gebied achter de Humcoverstraat-Pletsmolen is er daar één van. Op deze plek zijn er tevens mogelijkheden om water in de huizen en tuinen van omwonenden tegen te gaan en het gebied te vergroenen. In de afgelopen periode hebben gemeente en waterschap overleg gevoerd met omwonenden over de inrichtingsmogelijkheden van het gebied. Op 23 april presenteerden gemeente en waterschap het schetsontwerp aan de omwonenden van de Pletsmolen.

Water in balans - Pletsmolen-Humcoverstraat

Schetsontwerp

In het schetsontwerp zijn de eerder aangegeven wensen van de omwonenden verwerkt. Het gepresenteerde plan werd door de ca. 12 aanwezige bewoners met enthousiasme ontvangen. Twee kleine aandachtspunten zijn op deze avond nog ter sprake gebracht.

Reageren

U vindt het schetsontwerp op de website van het Waterschap. U kunt tot en met 14 mei via deze website een reactie geven op het schetsontwerp. Hierna verwerkt bureau Brouwers het plan tot een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp en worden de verdere voorbereidingen opgestart.

Ga naar de website van het Waterschap Limburg – Water in Balans