Gemeente Meerssen | Samenwerking gemeente en ontwikkelaar voor de realisering van 12 levensloopbestendige appartementen in Bunde

Nieuwsbericht Samenwerking gemeente en ontwikkelaar voor de realisering van 12 levensloopbestendige appartementen in Bunde

Gepubliceerd op: 17 december 2021 09:25

Op donderdag 16 december 2021 overhandigde wethouder Gerard IJff de vergunning aan Rumold BV voor het realiseren van 12 levensloopbestendige appartementen aan de Vliegenstraat in Bunde. Op deze manier krijgt de locatie - die al een tijdje leeg stond - een goede invulling.

Samenwerking gemeente en ontwikkelaar inzake realisering 12 levensloopbestendige appartementen Bunde
Van links naar rechts: wethouder Gerard IJff, mevrouw Francine Ruijters en de heer Roger van Eijs (beiden van Rumold BV)

Verder wordt door de realisering van de appartementen door Rumold BV invulling gegeven aan het woonbeleid van de gemeente Meerssen, zoals dat begin dit jaar in de Woonvisie is vastgesteld.

Wethouder Gerard IJff: "De samenwerking met Rumold zie ik als een voorbeeld voor toekomstige projecten. Uiteindelijk zullen we met elkaar de crisis in de woningbouw moeten beslechten en dat begint met projecten zoals de Vliegenstraat. Ik zie dit project als een start van de nodige woningbouwprojecten die in de komende periode gestalte kunnen krijgen, waarbij alle kernen van de gemeente Meerssen aan bod komen."