Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Samen op weg naar een dementievriendelijke gemeente

Gepubliceerd op: 26 februari 2019 09:50

Het aantal mensen dat te maken krijgt met dementie neemt toe. In 2018 woonden in onze gemeente 420 mensen met dementie. Naar verwachting loopt dit aantal op tot 830 in 2050. Mensen met dementie willen en moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen en actief mee blijven doen in de maatschappij. 70% van de mensen met dementie woont in de thuissituatie. Echter, door de dementie wordt deelname aan sociale activiteiten en het dagelijks functioneren bemoeilijkt. De ziekte heeft niet alleen impact op het leven van de dementerende zelf, maar vooral ook op hun omgeving en het leven van hun naasten.

Het dementievriendelijk maken van de gemeente en omgeving lijkt veelbelovend. Op initiatief van de Adviesraad Sociaal Domein gaan gemeente Meerssen, Burgerkracht Limburg, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht hun krachten bundelen. Het gezamenlijke doel is een dementievriendelijke gemeente Meerssen.

Samen op weg naar een dementievriendelijke gemeente
Studenten Ergotherapie en Verpleegkunde voeren de komende tijd onderzoek uit in de gemeente Meerssen

Het onderzoek

Deze week zijn drie studenten van de opleiding Ergotherapie in kader van hun afstudeeropdracht met onderzoek gestart. Daarnaast gaan ook vier studenten van de opleiding Verpleegkunde in samenwerking met een wijkverpleegkundige een deelonderzoek doen. In grote lijnen proberen we antwoord te vinden op de volgende vragen:

  • Wat is een dementievriendelijke gemeente?
  • Hoe dementievriendelijk is de gemeente Meerssen?
  • Welke acties moeten er worden uitgezet om er een dementievriendelijke gemeente van te maken?

Inwoners uit de diverse woonkernen, vrijwilligers en beroepskrachten van allerlei disciplines worden bij het onderzoek betrokken. In juni presenteren de studenten de resultaten van het onderzoek in de vorm van een symposium.

Samen op weg naar een dementievriendelijke gemeente

Afgelopen maandag 25 februari maakten de studenten kennis met wethouder Sociaal Domein Marly Heusschen en met Dré Knols en Jerome van Dongen van de Adviesraad Sociaal Domein