Nieuwsbericht Samen naar een veilige en gezellige jaarwisseling

Publicatiedatum: 19 december 2016 13.10 uur

Oud en nieuw
We tellen gezamenlijk af naar 2017. De jaarwisseling zorgt elk jaar voor veel gezelligheid. Helaas vinden er elk jaar ook overlast en ongelukken plaats. Er ontstaan onveilige situaties voor zowel mens als dier. Het is belangrijk om met oud en nieuw een beetje op elkaar te letten.

Vuurwerk afsteken

Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een diepgewortelde traditie in Nederland. Het illegaal en/of vroegtijdig afsteken van vuurwerk zorgt echter voor een toename van overlast en onveiligheid. U mag vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Halt

Kennis van illegaal vuurwerk en het veilig afsteken van vuurwerk zorgt voor minder ongelukken. Door bewust stil te staan bij de gevolgen van vuurwerkoverlast, houden jongeren meer rekening met hun omgeving. Als jongeren van 12 tot 18 jaar zich niet aan de wettelijke regels houden, dan kunnen zij door de politie naar Halt worden gestuurd voor een Halt-straf. Bij Halt krijgen ze een passende straf, die bestaat uit een aantal gesprekken, excuus maken en het maken van een leeropdracht. De schade vergoeden, hoort ook bij de straf. In de periode rond de jaarwisseling zal de politie, samen met de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente (BOA's) zich maximaal inzetten op de handhaving van de afsteektijden. Het afsteken van vuurwerk door jongeren van 12 tot 18 jaar buiten de toegestane tijden levert een doorverwijzing naar Halt op.

Hulpdiensten

Helaas zijn er ook elk jaar weer veel incidenten waarbij  de hulpdiensten worden lastiggevallen of gehinderd. De hulpdiensten zorgen er echter juist voor dat iedereen van een mooi feest kan genieten. Spreek daarom uw kinderen of anderen op hun gedrag aan als zij de hulpdiensten hinderen bij het uitvoeren van hun werk.

Laten we samen zorgen voor een mooie jaarwisseling!

Meer informatie
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk
www.halt.nl