Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht SAMEN maken we er een mooie zomer van!

Gepubliceerd op: 25 juni 2019 10:15

Zomer
Het is prachtig weer, de dagen worden langer en de zomervakantie ligt in het verschiet! Genoeg redenen voor jong en oud om vaker, langer en later buiten te zijn en er op uit te trekken.

Jeugdigen die niet op vakantie gaan, niet deelnemen aan kindervakantiewerk of andere activiteiten in hun omgeving vinden vaak hun ontspanning en vermaak op straat. Trapveldjes, ontmoetingsplekken, speeltuinen en zwembaden worden meer bezocht.

In de contacten met de jeugd via de straatcoaches, de JOGG-regisseur en de jeugdcoach stimuleren we jeugdigen deel te nemen aan activiteiten in hun omgeving. Bovendien faciliteren we hen bij het ontwikkelen van (nieuwe) initiatieven.  Denk  hierbij aan voetbaltoernooien, een dart/game avond of een buurtbarbecue. Vooral tijdens de vakantieperiode zetten we hier extra op in.

We proberen jongeren en hun directe omgeving meer met elkaar in contact te brengen. Hierdoor ontstaat er (hopelijk) ook meer wederzijds begrip en respect.  Dit doen we door bijvoorbeeld het organiseren van een barbecue door de jeugd met omwonenden in de straat. Of door meldingen van jeugdoverlast samen met de jeugd op te pakken en te bespreken met de melder. We maken het probleem dan bespreekbaar en proberen het samen op te lossen.

Verder bieden we cursussen / voorlichting voor vrijwilligersorganisaties en andere organisaties die in aanraking komen met jeugdigen. We maken daar waar nodig jeugdigen bewust van hun gedrag in de openbare ruimte en hoe dit bij anderen kan worden ervaren. Daar waar nodig spreken we jeugdigen uiteraard aan op hun gedrag. En in het uiterste geval (bij grensoverschrijdend gedrag) treden we handhavend op.

De werkgroep Respectvol Samenwerken is constant op zoek naar nieuwe ideeën. Heeft u als inwoner, ouder/verzorger, lid van een vereniging, enthousiaste vrijwilliger of jeugdige zelf een leuk en goed idee? Dan horen wij dat heel graag van u! U kunt uw suggesties doorsturen via email naar info@meerssen.nl.

Alvast hartelijk dankt!
Ik wens u allemaal een hele mooie zomer toe!

Marly Heusschen
Wethouder Jeugdbeleid