Gemeente Meerssen | Rioolwerkzaamheden Proost de Beaufortstraat Meerssen

Nieuwsbericht Rioolwerkzaamheden Proost de Beaufortstraat Meerssen

Gepubliceerd op: 22 september 2020 15:15

werk in uitvoering
In opdracht van de Gemeente Meerssen start aannemer Gebr. Kurvers BV donderdag 24 september met rioleringswerkzaamheden in de Proost de Beaufortstraat in Meerssen. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van het kruispunt Proost de Beaufortstraat - Proost Hugostraat.

Tijdens de werkzaamheden sluiten we voor ieders veiligheid het kruispunt af en nemen we diverse verkeersmaatregelen. Om overlast in de buurt zoveel mogelijk te voorkomen, stellen we de verbinding met de Proost Willemstraat tijdelijk open voor verkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting twee weken (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en het weer). 

Wat gaan we doen?

We leggen een riool aan bij de kruising Proost de Beaufortstraat – Proost Hugostraat. Dat gebeurt verdiept en richting de waterbuffer. Deze buffer ligt in het groen aan de Proost de Beaufortstraat. Verdiept wil zeggen dat we de rioolbuis dieper aan te leggen om zo te voorkomen dat bij hevige buien het regenwater wordt opgestuwd en voor wateroverlast zorgt.

Sloop schoolgebouw

Naar verwachting start begin oktober de sloop van het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45. Bij de definitieve inrichting van dit terrein wordt bekeken of hier ook buffers aangelegd kunnen worden.

Meer informatie

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.