Gemeente Meerssen | Rioolreparaties door middel van een innovatieve renovatietechniek

Nieuwsbericht Rioolreparaties door middel van een innovatieve renovatietechniek

Gepubliceerd op: 17 maart 2023 12:10

Hoe vaak hebben we geen omleidingsroute moeten volgen vanwege wegwerkzaamheden. In veel gevallen gaat dit dan samen met het vernieuwen van de riolering. De weg ligt dan van gevel tot gevel open. Maar wat als de weg nog goed is, maar het riool is slecht? Vanaf 20 maart pakken we dergelijke riolen aan op diverse plekken binnen de gemeente met behulp van een innovatieve renovatietechniek.

Reinigen en inspectie rioleringen

De gemeente reinigt en inspecteert de rioleringen periodiek. Tijdens deze inspecties leggen we met behulp van een robotcamera de toestand van het riool vast. We kunnen dan allerlei schade waarnemen, zoals bijvoorbeeld wortel-ingroei, aantasting, scheuren, breuken en lekkage.

Schade aanpakken met innovatieve methodes

Uit recente inspecties blijkt dat we op bepaalde plekken in de gemeente Meerssen de schades moeten worden aangepakt. De firma Van de Kreeke Speciale Technieken gaat deze werkzaamheden binnenkort uitvoeren met een innovatieve methode. De werkzaamheden starten 20 maart.

Lokale reparaties

Tijdens deze werkzaamheden reinigt de aannemer nogmaals het riool alvorens de schade wordt aangepakt. Vervolgens repareert het bedrijf lokale schades met behulp van een partliner. Dit is een glasvezelmat, die doordrenkt is met hars. Deze bindt de aannemer op een ballon, die hij via een inspectieput naar de schadeplek trekt. De ballon wordt vervolgens onder druk gezet, waardoor de glasvezelmat op de plek van de schade verlijmt met de rioolbuis. Daarnaast freest een robot eventuele obstakels in de rioolbuizen weg, zodat de afstroming in het riool weer gewaarborgd is.

Hinder

Waar gewerkt wordt in de openbare ruimte, kun je hinder ondervinden. Ook bij deze renovatiewerkzaamheden is hinder mogelijk. De aannemer informeert de bewoners in de straten waar renovaties plaatsvinden vooraf.
De gemeente Meerssen koos deze werkwijzer, omdat deze werkzaamheden snel kunnen worden uitgevoerd, de overlast tot een minimum beperkt blijft en de aannemer beperkte werkruimte nodig heeft.

Meer informatie?

Voor een overzichtskaart van de werkzaamheden en verdere uitleg kijk op www.werkzaamhedenaanhetriool.nl.