Nieuwsbericht Rioolherstel Prinses Beatrixstraat in Bunde

Publicatiedatum: 05 februari 2016 11.55 uur

Bij reguliere onderhoudsinspectie is gebleken dat het riool in de Prinses Beatrixstraat plaatselijk in zeer slechte staat is. Op één plek zijn op zeer korte termijn maatregelen nodig. Deze plek is inmiddels om veiligheidsredenen afgezet met hekken.

Ongetitelde afbeelding, 05-02-2016 11:58:28

Herstel riool Prinses Beatrixstraat
Het riool wordt hersteld met behulp van 'relining'. Dit is een speciale renovatietechniek, waarmee  renovatie  mogelijk is zonder het riool open te breken. Het riool krijgt een nieuwe binnenkant en kan er weer 50 á 60 jaar tegenaan.

Overlast
De werkzaamheden zullen enige overlast met zich meebrengen. Bewoners die op het te herstellen riool zijn aangesloten, ontvangen nog informatie van de aannemer wanneer zij wel en niet gebruik kunnen maken van de riolering. Dit zullen telkens kortere periodes zijn.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
De werkzaamheden worden uitgevoerd op donderdag 11 en vrijdag 12 februari 2016. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, wordt de Prinses Beatrixstraat afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Tijdens de werkzaamheden is deze straat dus niet bereikbaar voor autoverkeer. Wij stellen het op prijs als u uw auto tijdelijk elders parkeert vanaf donderdag 11 februari 7.30 uur. Ook komt er een tijdelijk parkeerverbod in de Koningin Julianastraat ter hoogte van de kruising met de Prinses Beatrixstraat. De werkzaamheden zullen in de loop van vrijdagmiddag gereed zijn. De verkeersmaatregelen worden dan opgeheven.

Vragen?
Bel of mail het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC).
Telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.