Gemeente Meerssen | Rijkswaterstaat laat bomen kappen in Meerssen vanwege veiligheid

Nieuwsbericht Rijkswaterstaat laat bomen kappen in Meerssen vanwege veiligheid

Gepubliceerd op: 08 december 2021 10:05

bomen rooien
[persbericht van Rijkswaterstaat]
In opdracht van Rijkswaterstaat kapt groenaannemer Idverde binnenkort 26 bomen in de gemeente Meerssen. Het betreft zwakke en zieke bomen. De zwakke, onveilige bomen staan langs het Julianakanaal, nabij Westbroek. Een paar zieke bomen staan nabij de Brugweg. Zij hebben een ziekte die luchtwegklachten kan veroorzaken. Twaalf bomen langs het Julianakanaal worden niet gekapt maar teruggesnoeid tot de stam omdat deze een oriëntatiepunt zijn in de vliegroute van vleermuizen. Hoewel dit tegenstrijdig lijkt met de algemene wens om meer groen en aanplant van bomen, is het in deze gevallen nodig. Óf we bomen kappen of snoeien en welke, is bepaald op basis van periodieke veiligheidscontroles. Het moment van kap wordt mede bepaald door het herfst-/winterseizoen met kans op storm.

Voorkomen

Een van de taken van Rijkswaterstaat is het veilig en toegankelijk houden van snelwegen en rivieren. Via structureel groenbeheer probeert Rijkswaterstaat zoveel mogelijk te voorkomen dat bomen een risico vormen voor mensen, objecten en gebouwen. Soms zijn bomen in de loop der jaren – door ziektes of ouderdom – zo kwetsbaar geworden dat ze bij harde wind gevaar kunnen opleveren voor de omgeving. Ook kan het zo zijn dat bepaalde bomen getroffen worden door schimmels die een risico vormen voor de volksgezondheid. Los daarvan kapt Rijkswaterstaat soms bomen omdat er bijvoorbeeld een weg verbreed moet worden.

Vergunningen en compensatie

Daar waar de kap van bepaalde bomen vergunningsplichtig is, is of wordt uiteraard eerst een vergunning aangevraagd. Vaak worden gekapte bomen ook gecompenseerd. Dat kan niet altijd dichtbij de plek waar de oorspronkelijke boom is gekapt, denk bijvoorbeeld bij een dijk waar geen begroeiing gewenst is omdat dat anders een stuwende werking heeft bij hoogwater. Per situatie wordt bekeken of compensatie nodig is en hoe dit wordt uitgevoerd.