Gemeente Meerssen | Rijk vergoedt ook schade door hoogwater aan personenauto’s van particulieren

Nieuwsbericht Rijk vergoedt ook schade door hoogwater aan personenauto’s van particulieren

Gepubliceerd op: 10 september 2021 14:30

Is uw auto door het hoogwater in juli zo beschadigd dat hij technisch total loss is verklaard? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de rijksoverheid. Dit is op 9 september bekend geworden.

De hoogte van de vergoeding in de schade is € 2.700 voor een personenauto van een particulier. De auto was aantoonbaar WA of WA+ verzekerd. Daarnaast moet in geval van een WA+ verzekering duidelijk zijn dat de verzekeraar de claim heeft afgewezen.

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen moet u:

  • een kopie van de verzekeringspolis aanleveren;
  • een afwijzingsbrief van de verzekeraar meesturen (in geval van een WA+ verzekering)
  • een vrijwaringsbewijs of ander bewijs aanleveren waaruit blijkt dat de personenauto total loss is.

Let op!

Schade kan tot uiterlijk 15 december 2021 gemeld worden via: www.rvo.nl/wtsjuli2021. U vindt daar ook meer informatie over de voorwaarden.

Informatiepagina Wateroverlast