Nieuwsbericht Resultaten coulancebeleid inhaalslag handhaving

Publicatiedatum: 17 augustus 2017 13.15 uur

De gemeenteraad heeft in 2015 besloten om een achterstand weg te werken in het aantal te behandelen handhavingszaken. Voor dit doel is de gemeente gestart met het project 'Meer uit Meerssen halen, meer ruimte voor coulance'.

Eerste inventarisatie: 140 vraagstukken

Uit een eerste inventarisatie bleek het om 140 vraagstukken te gaan. Doordat de gemeenteraad besloten heeft om bepaalde ruimtelijke beleidskaders buiten toepassing te laten voor de zaken die onder het plan van aanpak vielen, konden deze relatief eenvoudig worden afgehandeld.

Handhaving - klein plaatje

Het coulancebeleid is beëindigd met een 'inkeerregeling'

De gemeenteraad heeft het project onlangs beëindigd met een zogenaamde 'inkeerregeling'. Dit betekent dat iedereen die nog aanspraak wilde maken op het coulancebeleid drie maanden extra de kans heeft gekregen om zich bij de gemeente te melden.

Dit heeft geleid tot 54 extra aanmeldingen

In de meeste gevallen gaat het om illegale bouwwerken of gebouwen. Daarnaast zijn enkele illegale woningsplitsingen gemeld en een paar gevallen van illegaal grondgebruik. Ook voor deze gevallen geldt dat in eerste instantie gezocht wordt naar mogelijkheden om de situatie te legaliseren. Als blijkt dat de regels legalisering niet toelaten, moet de eigenaar ervoor zorgen dat de illegale situatie zo spoedig mogelijk wordt opgeheven.


Burgemeester Clermonts-Aretz (portefeuillehouder Coulancebeleid):

Burgemeester - serieus
"Uit de resultaten blijkt dat de gekozen projectmatige aanpak succesvol  is. In de meeste gevallen komen wij in goed overleg met de eigenaar tot een oplossing. Maar laat ik duidelijk zijn: regels zijn er niet voor niets. Wat betreft leefbaarheid en veiligheid kan en mag het gemeentebestuur geen concessies doen."

 

Plannen om iets te veranderen aan uw woning of woonomgeving?

Ga tijdig voor informatie en advies langs bij de gemeente. Wij denken met u mee. Daarnaast is het verstandig om uw plannen ook met uw buren te bespreken.

Vragen? Een afspraak maken?

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum