Gemeente Meerssen | Restauratie van de Basiliek van het heilig Sacrament

Nieuwsbericht Restauratie van de Basiliek van het heilig Sacrament

Gepubliceerd op: 16 december 2022 11:25

Basiliek
De basiliek is een van de gebouwen waar de gemeente Meerssen ontzettend trots op is. Een rijksmonument van formaat met een rijke geschiedenis. Restauratie was echter noodzakelijk en de werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Deze duren tot eind 2023. In dit artikel leest u meer over de restauratie.

Waarom is restauratie nodig?

Uit onderzoek is gebleken dat de kapconstructie van de basiliek onvoldoende stabiliteit heeft. Bij harde wind beweegt de kapconstructie zodanig dat er schade wordt veroorzaakt aan het monument. Uit verschillende inspecties blijkt dat er op meer plekken scheuren zijn. In 2019 is één van de pinakels (de torenvormige bekroningen van de geveltoppen en steunberen) naar beneden gevallen. Ook een deel van de andere pinakels zijn niet stabiel. Daarom zijn hekwerken rond het gebouw gezet. Restauratie was dus noodzakelijk. Het kerkbestuur heeft de gemeente Meerssen en provincie Limburg om een financiële bijdrage gevraagd en gekregen.

Hoe ziet de restauratie eruit?

SatijnPlus architecten heeft in opdracht van het kerkbestuur een restauratieplan opgesteld. Dit plan houdt onder meer in dat in de kap van het gebouw een stalen constructie zal worden geplaatst waardoor deze voldoende wordt gestabiliseerd. Daarnaast worden de instabiele pinakels vastgezet en worden de scheuren hersteld. Het restauratieplan is afgestemd met de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend.

Het doel van de restauratie

Door de restauratie worden de monumentale waarden van het rijksmonument in stand gehouden. Daarnaast lost dit de veiligheidsproblematiek in en rond de Basiliek op waardoor tevens de hekken rond het gebouw kunnen worden verwijderd. Wethouder Louk Bongarts is zeer positief over de restauratie: "De basiliek is namelijk meer dan een uniek rijksmonument. Het vertegenwoordigt voor alle inwoners en bezoekers enerzijds zingeving, religie en geschiedenis en anderzijds een plek van samenkomen, geborgenheid, troost en geluk. Zoiets moeten we koesteren en behouden voor toekomstige generaties."

De Gemeenteraad van Meerssen is 15 december 2022 akkoord gegaan met het toekennen van het door het kerkbestuur gevraagde subsidiebedrag.