Nieuwsbericht Rectificatie krantenbericht Weerterhof

Publicatiedatum: 27 maart 2017 15.55 uur

In een krantenartikel van Dagblad De Limburger van zaterdag 25 maart lijkt het alsof de huidige plannen voor vestiging van een crematorium in rijksmonument Weerterhof 'zijn afgeketst'. In het artikel wordt echter verwezen naar eerdere plannen (rond het jaar 2000 door Stichting Crematoria Limburg) voor vestiging van een crematorium in de Weerterhof. Deze plannen hebben toen inderdaad geen doorgang gevonden.

Weerterhof

Voor de duidelijkheid: de huidige plannen van initiatiefnemers Bouwbedrijf Van de Ven (eigenaar Weerterhof) en uitvaartonderneming Yarden bevinden zich in de fase 'voorbereiding bestemmingsplan'. Zodra het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, zal dit via de gemeentepagina worden bekendgemaakt.