Gemeente Meerssen | Reconstructie Volderstraat Meerssen

Nieuwsbericht Reconstructie Volderstraat Meerssen

Gepubliceerd op: 11 augustus 2020 14:00

Op maandag 17 augustus start Kurvers Wegenbouw in opdracht van de gemeente Meerssen met fase 1 van het project Reconstructie Volderstraat Meerssen. Binnen dit project is al de komremmer Houthemerweg vernieuwd en de rotonde Herkenberg voorzien van nieuw asfalt. Fietsers hebben nu voorrang op de rotonde.

Wat gaan we doen?

In de Volderstraat vervangen we de asfaltdeklaag en vernieuwen we de stoep. Er komen bredere stoepranden en de stoeptegels worden vervangen door straatbakstenen.

Wanneer en waar gaan we werken?

Fase 1 (vanaf rotonde Herkenberg t/m kruising Synagogeplantsoen)

De start van fase 1 is voorzien op maandag 17 augustus. De werkzaamheden duren circa 5 weken. De kruising met het Synagogeplantsoen houden we zo lang mogelijk open om hinder tot het minimum te beperken.

Fase 2 (vanaf de kruising Synagogeplantsoen t/m kruising Kruisstraat / Kuileneindestraat)

De start van fase 2 is voorzien op maandag 21 september. De werkzaamheden duren circa 3 weken. Beide fases gaan ter hoogte van het Synagogeplantsoen in elkaar over, waardoor tijdelijk in beide werkvakken wordt gewerkt.

Deze planning is onder voorbehoud. Wij moeten altijd rekening houden met onvoorziene omstandigheden en het weer.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden van fase 1 en fase 2 wordt het werkvak volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Woningen en inritten zijn zeer beperkt bereikbaar. Woningen blijven te voet bereikbaar.
De Vauwerhof is tijdens de werkzaamheden van fase 1 bereikbaar vanaf de Herkenberg. De éénrichting vanaf de Herkenberg wordt dan tijdelijk opgeheven.

Meer informatie

Waar gewerkt wordt, is altijd hinder. De aannemer doet zijn uiterste best de hinder tot een minimum te beperken. Heeft u vragen of opmerkingen tijdens de werkzaamheden? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onderstaande contactpersonen:

• Omgevingsmanager gemeente Meerssen, Maarten Beks: tel. 06-52640722
• Uitvoerder Gebrs. Kurvers BV, Cyriel Pieters: tel. 045-5751155

De omwonenden hebben een bewonersbrief ontvangen.