Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Rechter stelt Gemeente Meerssen in het gelijk

Gepubliceerd op: 18 september 2018 11:30

Rechter
De Rechtbank Limburg deed op 14 september 2018 uitspraak in het kort geding van gemeente Meerssen met betrekking tot de website met foto's & namen van ambtenaren met onrechtmatige en beschadigende teksten. De voorzieningenrechter stelde de gemeente op alle punten in het gelijk en wees alle inhoudelijke vorderingen tegen de gedaagde toe. Dit betekent o.a. dat de gedaagde een rectificatie moet plaatsen op de website en de publicaties met namen, foto's en andere tot de persoon van de ambtenaren herleidbare gegevens moet verwijderen (en verwijderd houden).

Achtergrond

De gemeente Meerssen heeft een zakelijk geschil met de gedaagde over camping De Boskant in Geulle. De gedaagde maakte een website met hierop foto's en namen van ambtenaren die bij de gemeente werken. In het kort geding stonden de onrechtmatigheid van deze publicaties centraal alsmede de inbreuk op het recht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de genoemde ambtenaren.

Oordeel rechter

De rechter kent veel gewicht toe aan het feit dat door de suggestie te wekken dat een ambtenaar corrupt is, er sprake is van onrechtmatig handelen tegen deze ambtenaar. Daarnaast is de rechter heel helder in zijn vonnis dat ambtenaren de gemeente slechts als fysieke persoon vertegenwoordigen om feitelijke handelingen te verrichten. De gemeente is degene die aanspreekbaar is op de besluiten. Daarom is vermelding van namen/foto's van ambtenaren door gedaagde op de website een ernstige aantasting van het recht van de ambtenaren op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit hoeven ambtenaren - of hun werkgever - niet te accepteren.

Volledige uitspraak

De voorzieningenrechter heeft alle vorderingen van de gemeente toegewezen en is van oordeel dat gedaagde een rectificatie moet plaatsen op de website over het feit dat ze een ambtenaar ten onrechte in verband bracht met corruptie. Ook oordeelde de voorzieningenrechter dat gedaagde de publicaties met de namen, foto's en andere tot de persoon van de ambtenaren herleidbare gegevens moet verwijderen en verwijderd houden. Daarnaast dient gedaagde een verzoek in te dienen bij internetzoekmachine Google, rondom de publicaties en alle verwijzingen daarnaar te laten verwijderen uit de zoekresultaten van deze zoekmachines alsook uit het 'cache-geheugen'  daarvan. Voldoet gedaagde niet aan deze eisen, dan is ze een dwangsom aan de gemeente verschuldigd van € 500,- per overtreding voor iedere dag (of dagdeel) met een max van € 75.000.

Voorbeeld voor andere gemeenten

Ook voor andere gemeenten in Nederland biedt deze uitspraak een houvast in de bescherming van werknemers, het uitvoeren van de taak van goed werkgeverschap en het stellen van heldere grenzen in de uitoefening van de 'Veilige Publieke Taak'.