Nieuwsbericht Realisatie Kindcentrum & Bibliotheek Meerssen

Publicatiedatum: 04 februari 2016 14.00 uur

Het college van B&W heeft op dinsdag 2 februari 2016 ingestemd met realisatie van Kindcentrum Meerssen. Het nieuwe kindcentrum gaat huisvesting bieden aan de leerlingen van twee basisscholen, kinderopvang, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. De nieuwbouw voor Kindcentrum Meerssen komt te liggen bij het huidige gebouw van basisschool Op 't Hwagveld aan de Pastoor Dominicus Hexstraat in Meerssen. De basisscholen Op 't Hwagveld en De Gansbeek zullen gebruik gaan maken van het nieuwe kindcentrum.

Kindcentrum & Bibliotheek
Op initiatief van wethouder Berry van Rijswijk stelt het college van B&W voor om ook Bibliotheek Meerssen op de nieuwe locatie te vestigen. Wethouder Berry van Rijswijk: "Door al deze voorzieningen op één plek samen te brengen, kunnen kinderen van 0-12 jaar zich optimaal ontwikkelen en andere mensen ontmoeten. Hiermee wordt een verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan de jongste inwoners van onze gemeente gerealiseerd." De bibliotheek is niet enkel voor de jongste inwoners. In het kindcentrum komt er een volwaardige bibliotheek, bestemd voor alle inwoners van de gemeente Meerssen.

Derde kwartaal 2018 gereed
Streven is om de nieuwbouw voor het Kindcentrum in het najaar van 2018 op te leveren. De bibliotheek verhuist op korte termijn tijdelijk naar de Proost de Beaufortstraat (IvOO-onderwijslocatie). Als de nieuwbouw voor het kindcentrum klaar is, krijgt de bieb de beschikking over een deel van het reeds bestaande schoolgebouw aan de Pastoor Dominicus Hexstraat.

In goed overleg
Met het voorstel geeft het college uitvoering aan het bestuursakkoord Meerssen in Balans. Het collegebesluit is genomen in goed overleg met schoolbestuur Innovo, Bibliotheek Meerssen en overige projectpartners. Zij zullen ook nauw worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. De gemeenteraad zal in de raadsvergadering van 3 maart worden gevraagd in te stemmen met de voorgestelde locatie en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.