Nieuwsbericht Randweg Ulestraten - Medewerking Nuth alleen nodig voor aanleg fietspad

Publicatiedatum: 01 december 2017 16.55 uur

Aanvulling op berichtgeving De Limburger en Meer Vandaag

Randweg Ulestraten

Medewerking Nuth alleen nodig voor aanleg fietspad

Ter ontlasting van de kern Ulestraten wil de gemeente een randweg plus vrijwilligend fietspad aanleggen. Daarvoor is medewerking nodig van twee buurgemeenten: Beek en Nuth. Alleen voor de aanleg van het fietspad heeft het gemeentebestuur van Meerssen de medewerking van buurgemeente Nuth nodig. Voor de aanleg van de randweg is dat niet het geval.

Wethouder drs Guido Houben: "Ik ben teleurgesteld dat de gemeente Nuth niet wil meewerken aan het vrijliggende fietspad. Dit zou de verkeersveiligheid voor fietsers ook op hun grondgebied een stuk veiliger maken. Maar als de randweg er eenmaal ligt, hoop ik dat het met het fietspad ook wel goed zal komen."

Streven: randweg uiterlijk 2020 gereed
Wat betreft realisatie zegt de wethouder: "De gemeenteraad vindt dit een belangrijk project en heeft daarvoor al budget beschikbaar gesteld. Wat planvorming betreft, zitten we in de oriëntatiefase. Nadat de noodzakelijke onderzoeken zijn uitgevoerd en overeenstemming is bereikt met grondeigenaren, wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Vervolgens hopen we de randweg in de periode 2019-2020 te kunnen aanleggen. Daarna zal de overlast door sluipverkeer - en overigens ook door landbouwverkeer - in de kern Ulestraten hopelijk al gauw tot het verleden behoren."