Nieuwsbericht Raadsvergadering woensdag 25 oktober 2017

Publicatiedatum: 29 september 2017 08.00 uur

Op woensdag 25 oktober 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 13 oktober 2017 behandeld en vastgesteld. Op 16 oktober 2017 plaatsen we de concept-agenda op de gemeentelijke website en in week 43 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda ligt vanaf 17 oktober 2017 ter inzage:

  • bij het KCC (Klant Contact Centrum).
    Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45).
    Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl