Nieuwsbericht Raadsvergadering donderdag 6 juli 2017

Publicatiedatum: 04 juli 2017 12.50 uur

Voorzittershamer
Op donderdag 6 juli 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl