Nieuwsbericht Raadsadviesvergaderingen 23 en 24 maart 2016

Publicatiedatum: 18 maart 2016 11.45 uur

Op woensdag 23 maart en donderdag 24 maart 2016 vinden openbare raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum (Markt 50, Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 7 april aanstaande. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 23 maart 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 17-02-2016
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Presentatie inhaalslag handhaving
 • Presentatie doelgroepenvervoer
 • Presentatie project In 't Riet e.o.
 • Raadsvoorstel 16-Burgemeester-07 - Toelating en beëdiging van nieuw raadslid
 • Raadsvoorstel 16-VanRijswijk-06 - Uitwerking doelgroepenvervoer Limburg-wijziging GR Omnibuzz
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 24 maart 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 18-02-2016
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Raadsvoorstel 16-Houben-02 - Centrumplan Ulestraten en gymzaal Ulestraten
 • Raadsvoorstel 16-Cortenraede-02 - Aanpassing GR Milieuparken Geul en Maas 2016-2018
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl