Nieuwsbericht Raadsadviesvergadering 21 oktober 2015

Publicatiedatum: 16 oktober 2015 09.05 uur

Op woensdag 21oktober 2015 vindt de eerstvolgende openbare raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergadering vindt o.a. plaats ter voorbereiding op de openbare raadsvergadering van 5 november 2015. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda 

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag gecombineerde RAV d.d. 23-09
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Presentatie duurzaamheid
 • Presentatie werkgroep kwaliteit
 • 15-presidium-06 Gunning uitvoering accountantsdiensten 2016-2019
 • Overzichten toezeggingen en moties / amendementen behorende bij de portefeuille Burgemeester
 • 15-Houben-14 Vaststelling Programmabegroting 2016
 • 15-Houben-15 Vaststelling 2e BERAP 2015
 • Overzichten toezeggingen en moties / amendementen behorende bij de portefeuille weth Houben
 • Overzichten toezeggingen en moties / amendementen behorende bij de portefeuilles weth Glimmerveen en van Rijswijk
 • Algemene Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruikmaken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar maken bij de griffier. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffier melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier Jack Willems, tel. 043-3661660
E-mail: jack.willems@meerssen.nl