Nieuwsbericht Raadsadviesvergadering 19 oktober 2016

Publicatiedatum: 13 oktober 2016 11.20 uur

Op woensdag 19 oktober 2016 vindt een gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Op donderdag 20 oktober vindt een eventuele uitloop van de vergadering plaats.

Raadsadviesvergadering

De openbare raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de begrotingsvergadering van 3 november 2016. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 19 oktober 2016

  • Opening en vaststelling agenda
  • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering van 21 september 2016
  • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering van 22 september 2016
  • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen (inclusief toelichting voornemen aanpassen bouwleges)
  • Concept-Raadsvoorstel 16-Houben-16 - Vaststelling 2e Bestuursrapportage 2016
  • Concept-Raadsvoorstel 16-Houben-17 - Vaststelling Programmabegroting 2017
  • Algemene Rondvraag

De stukken kunt u inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Informatie

Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl