Nieuwsbericht Raadsadviesvergadering 13 januari

Publicatiedatum: 29 december 2015 12.25 uur

Op woensdag 13 janauri 2016 vindt er een openbare gecombineerde raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de aula van het IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

Raadsadviesvergadering

Deze raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 28 januari. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda

  • Opening en vaststelling agenda
  • Vaststelling verslagen van de raadsadviesvergaderingen van 2 en 3 december 2015
  • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
  • Raadsvoorstel 16-VanRijswijk-01 - Projectafsluiting en –afrekening renovatie sporthal Marsana
  • Raadsvoorstel 16-VanRijswijk-02 - Concept 'Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022, merkbare resultaten per 31 december 2018'
  • Raadsvoorstel 16-Glimmerveen-01 - Aanpassing Winkeltijdenverordening Meerssen
  • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
  • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl