Nieuwsbericht Raadsadviesvergadering 11 mei begint vroeger

Publicatiedatum: 19 april 2016 10.50 uur

In verband met een presentatie begint de raadsadviesvergadering van woensdag 11 mei 2016 een uurtje vroeger, namelijk om 18.00 uur. De raadsadviesvergadering van donderdag 12 mei 2016 start op het reguliere tijdstip van 19.00 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum (Markt 50 Meerssen). U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen op de publieke tribune.

De agenda's voor beide vergaderingeringen volgen binnenkort.

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 25 mei 2016. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruikmaken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffier. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffier melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl