Gemeente Meerssen | Raad on Tour in Rothem

Nieuwsbericht Raad on Tour in Rothem

Gepubliceerd op: 10 februari 2023 13:25

Op donderdag 9 februari 2023 bracht de gemeenteraad van Meerssen met een afvaardiging van het college van B&W een bezoek aan Rothem tijdens de 'Raad on Tour'. De raad bezocht op deze zonnige dag diverse locaties in deze woonkern. 

Het programma startte met een hartelijk ontvangst in gemeenschapshuis De Koel aan het Pastoor Geelenplein. Vanaf deze locatie ging de tour van start. Al wandelend trok het gezelschap onder leiding van de heer Roes van Buurtnetwerk Rothem de kern in.

Raad on tour

Parkje Aan de Gapert en speeltuin Klinkenberg

De eerste stop was bij het parkje Aan de Gapert. De raadsleden ontvingen hier een toelichting over de aanleg van het parkje door verschillende buurtbewoners. Ook werd stilgestaan bij de aanleg van de speeltuin aan de Klinkenberg. Buurtvereniging Klinkenberg heeft hier met hard werk een mooie, kleurrijke gemeenschapsplek gemaakt voor de jongste inwoners van de buurt.

Presentaties uit de buurt

Na dit bezoek liep het gezelschap terug naar De Koel. In het gemeenschapshuis kregen ze drie presentaties over onderwerpen die leven in de buurt. 

Raad on tour

Raad on tour

Als eerste ontvingen de raadsleden toelichting op de Hoeskamer in De Koel. Coördinator van de Hoeskamer mevrouw Heugen sprak over het functioneren van de Hoeskamer en het enorme inzet van (en behoefte aan) vrijwilligers om alle activiteiten draaiende te houden.

Vervolgens praatte mevrouw Stalmeier van het buurtschap Weert de raadsleden bij over onderwerpen die spelen in de buurt, zoals de wateroverlast en betrokkenheid van het buurtschap bij toekomstige ontwikkelingen.

Ter afsluiting van de presentaties volgde nog een korte uitleg van de heer Roes op de inhoud van het Dorpsontwikkelingsplan en hoe het buurtnetwerk met de aanbevelingen hieruit tot nog betere samenwerking wil komen.

Raad on tour

Waterramp

Daarna was het weer tijd om naar buiten te gaan. Het gezelschap wandelde naar de Geuldalweg. Ook hier ondervonden de bewoners wateroverlast tijdens de Waterramp van juli 2021. Mevrouw Bischoff informeerde de gemeenteraad over de maatregelen ter voorkoming van (eventuele toekomstige) dreigingen door hoge waterstanden.

Raad on tour

Hoeve Klinkenberg

Ter afsluiting namen de raadsleden een kijkje bij Rijksmonument Hoeve Klinkenberg. Met behulp van subsidie van de gemeente en de Provincie Limburg was het mogelijk de hoeve te herbestemmen en op authentieke wijze te herstellen. Met toelichting van de familie Cordewener werd al snel duidelijk dat er een gigantische historische waarde in de hoeve schuilt. Eerste bewijzen van het bestaan van de hoeve dateren namelijk al uit de 17e eeuw. Tot slot werden na een rondleiding de opgedane indrukken met elkaar besproken.

Graag danken we alle sprekers en initiatiefnemers die een bijdrage leverden aan het programma van de Raad on Tour Rothem.

Raad on tour

Foto's: Meer Vandaag