Gemeente Meerssen | Raad on Tour in Bunde

Nieuwsbericht Raad on Tour in Bunde

Gepubliceerd op: 26 oktober 2023 13:30

Op woensdag 25 oktober 2023 bracht de gemeenteraad van Meerssen met een afvaardiging van het college van B&W een bezoek aan Bunde tijdens de 'Raad on Tour'. De raad bezocht op deze druilerige dag diverse locaties in deze woonkern.

Ut Zaelke

Raad on tour 1
Het programma startte met een hartelijk ontvangst in ontmoetingspunt Ut Zaelke aan het Monseigneur Theunissenplantsoen. Daar werd de Raad bijgepraat over de activiteiten in Ut Zaelke en de ervaringen van de vrijwilligers. Ook was het Buurtnetwerk Bunde aanwezig om te spreken over hun initiatieven en activiteiten.

Nieuwbouw appartementen Vliegenstraat 50

Vanaf deze locatie bezocht de Raad het project nieuwbouw appartementen Vliegenstraat 50 waar de projectontwikkelaar een toelichting gaf over de ontwikkelingen. Door de bouw van deze appartementen ontstaat nabij het centrum van Bunde en het station een groter cluster met levensloop bestendige appartementen.

Sint Agnesplein

Al wandelend trok het gezelschap verder richting het Sint Agnesplein waar gesproken werd over het vergroenen van het plein en de wens om er een kunstwerk te plaatsen. Vanuit het Buurtnetwerk werd aangegeven dat men het plein graag autoluw zou zien.

Raad on tour 2
Pletsstraat en Maastrichterlaan

Vanaf het Sint Agnesplein werd een bezoek gebracht aan de projecten aan de Pletsstraat en de Maastrichterlaan.
Binnen het project reconstructie Maastrichterlaan wordt de Maastrichterlaan ingericht als 30 km/u. Bovendien wordt er gelijktijdig een regenwaterriool aangelegd. Dit alles om de verkeerssituatie veiliger te maken en de problemen omtrent de wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast wordt binnen het project gekeken naar de mogelijkheden om de omgeving biodivers en klimaat adaptief in te richten. In de Pletsstraat is stilgestaan bij de vergroening d.m.v. de aangelegde plantvakken.

De Auw Kerk

Op de Burchtstraat stond het gezelschap stil bij De Auw Kerk. Op 17 juni 2021 heeft de Meerssense Raad besloten het gebouw te verkopen. Woensdag 6 september jl. werd de koopovereenkomst met Tenzin Vastgoed bv getekend. Tenzin Vastgoed bv wil in het voormalige kerkgebouw woningen realiseren. Hiermee wordt het rijksmonument op een duurzame wijze herbestemd. De betreffende ambtenaar vertelde de aanwezigen alles over dit project.

Raad on tour 3
Wandelmaatjes en Aan de Pas

Tot slot werd het gezelschap hartelijk ontvangen bij SGL WBC Aan de Pas.
Als eerste ontvingen de raadsleden een enthousiaste uitleg over het burgerinitiatief Wandelmaatjes Meerssen. Mensen die zich eenzaam voelen of te maken hebben met beginnende geheugenproblemen kunnen samen met een vrijwilliger wandelen. De oproep om zich te melden als vrijwilliger of het initiatief kenbaar te maken bij de Meerssense bevolking werd door de Raad goed in de oren geknoopt.
Vervolgens werd de Raad rondgeleid in het woonzorgcomplex met uitleg over de bewoners en de soorten dagbesteding. Ook vertelden enkele bewoners over hun ervaring met het wonen bij Aan de Pas. De Raadsleden waren onder de indruk van het mooie, ruime gebouw en van de toepassing van domotica waardoor de zelfstandigheid van de bewoners ondersteund werd.

Graag danken we alle sprekers en initiatiefnemers die een bijdrage leverden aan het programma van de Raad on Tour Bunde.

Raad on tour 5

Raad on tour 4

Raad on tour 6