Nieuwsbericht Q-koorts informatiebijeenkomst in Voerendaal

Publicatiedatum: 12 mei 2016 11.20 uur

Tussen 2007 en 2009 deed zich in Nederland de grootste Q-koortsepidemie ter wereld voor. Door die uitbraak werden naar schatting 50.000-100.000' personen in heel Nederland besmet met Q-koorts. Een deel van de besmette patiëntengroep ondervindt nog dagelijks de gevolgen van Q-koorts. Eind 2013 is Stichting Q-support opgericht met de opdracht om Q-koortspatiënten te begeleiden en adviseren bij hun vraagstukken op medisch, juridisch en maatschappelijk terrein. Op 31 mei 2016 organiseert Q-support een informatiebijeenkomst in het Gemeentehuis van Voerendaal over Q-koorts.

Acht jaar na de laatste Q-koortsuitbraak is de situatie van veel patiënten nog steeds schrijnend. Deze patiënten gaan gebukt onder chronische Q-koorts of het Qkoortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Bij chronische Q-koorts is de nog levende bacterie in het lichaam aanwezig en veroorzaakt levensgevaarlijke ontstekingen aan vaten en hartkleppen. Mensen met QVS zijn chronisch moe en hebben last van spier- en gewrichtspijn, geheugen- en concentratiestoornissen. Door de onbekendheid van de ziekte herkennen en erkennen artsen de ziekte vaak niet.

Nader onderzoek kan uitwijzen dat zij ofwel chronische Q-koorts of het Qkoortsvermoeidheidssyndroom (QVS) hebben. Helaas wordt bij veel patiënten met deze klachten nog relatief weinig vervolgonderzoek ingezet. Voor mensen met chronische Qkoorts kan dat fataal zijn. Zonder de juiste behandeling komen zij te overlijden. Recente sterfgevallen aan chronische Q-koorts illustreren dat dit helaas ook het geval is.

Informatiebijeenkomst
Op 31 mei 2016 organiseert Q-support een informatiebijeenkomst in het Gemeentehuis Voerendaal, Raadhuisplein 1 in Voerendaal voor Q-koortspatiënten, familie, professionals en belangstellenden. Tijdens de bijeenkomst zal Annemieke de Groot (directeur Q-support) informeren over de dienstverlening van Q-support. Medisch adviseur Alfons Olde Loohuis gaat in op Q-koorts, de langetermijngevolgen ervan en zal vragen hierover beantwoorden. Deelname is kosteloos. De avond begint om 19.00 uur (zaal open vanaf 18.45 uur).

Aanmelden kan via de website: www.q-support.nu of per telefoon: 073-6100010.