Nieuwsbericht Provincie Limburg, gemeenten Maastricht, Meerssen, Beek en Maastricht Bereikbaar ondertekenen overeenkomst voor start van snelle fietsroute

Publicatiedatum: 12 mei 2017 10.45 uur

Met het ondertekenen op donderdag 11 mei van de uitvoeringsovereenkomst voor de snelle fietsroute tussen Maastricht en Sittard-Geleen door Provincie Limburg, gemeenten Maastricht, Meersen, Beek en het Programmabureau Maastricht Bereikbaar komt de realisatie van de eerste fase van dit fietstraject in Zuid-Limburg een stap dichterbij. Planning is dat werkzaamheden door de gemeenten Beek en Meerssen in de vroege zomer van 2018 moeten zijn afgerond.

Snelle fietsroute

Wethouder John Aarts van Maastricht, wethouder Guido Houben van Meerssen, wethouder Hub Hodzelmans van Beek en gedeputeerde Eric Geurts van de provincie Limburg ondertekenen de uitvoeringsovereenkomst.

Comfortabeler en veiliger fietsen

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de voorbereiding om de eerste fase – die werkzaamheden in de gemeenten Beek en Meerssen betreft - van de snelle fietsroute te kunnen gaan uitvoeren. Dat moment is nu aangebroken waardoor de overheden door middel van een uitvoeringsovereenkomst over kunnen gaan tot een gunningstraject voor de werkzaamheden in beide gemeenten. Streven is om na de zomer 2017 te kunnen gunnen.

Daarnaast werken de gezamenlijke overheden verder aan de vervolgfasen van de werkzaamheden aan de fietsroute tussen gemeenten Meerssen en Maastricht en tussen gemeenten Beek en Sittard-Geleen. Als de route gereed is kunnen fietsers sneller, comfortabeler en veiliger gebruik maken van de bestaande fietsinfrastructuur. Zo worden onder andere bestaande fietspaden verbreed en wordt oversteken veiliger gemaakt. Daarnaast wordt op sommige punten ook nieuwe infrastructuur gerealiseerd zoals de fietsbrug in gemeente Beek bij de kruising Europalaan. Deze aanpassing levert een belangrijke bijdrage aan een veilige en snelle fietsrit.

Snelle fietsroute

Foto: facebook provincie Limburg

Stimuleren gunstig fietsklimaat

Door de realisatie van de snelle fietsroute wordt een belangrijke bijdrage geleverd om het fietsklimaat in de provincie te stimuleren en wordt forenzen een volwaardig alternatief geboden voor reizen met de auto. Hierdoor wordt een positieve bijdrage geleverd aan de vermindering van files en vermindering van de CO2-uitstoot dat bijdraagt aan een verbetering voor de leefbaarheid met zich meebrengt. Bovendien heeft extra bewegen ook een positief effect op de gezondheid van mensen.

Meer informatie