Nieuwsbericht Provincie doet onderzoek naar toerisme

Publicatiedatum: 06 juni 2018 13.40 uur

Toerisme 2
Het Zuid-Limburgse Heuvelland is een aantrekkelijke bestemming voor toeristen uit binnen- en buitenland. Maar hoe ervaren inwoners het toerisme op hun directe woonomgeving? De Provincie Limburg wil hier graag onderzoek naar doen en heeft de gemeente Meerssen gevraagd mee te werken aan het uitvoeren van dit onderzoek.

Wie krijgt een uitnodiging om mee te doen?

De namen van degenen die gevraagd worden mee te doen aan het onderzoek zijn willekeurig geselecteerd uit de Basisregistratie Personen (het inwonersbestand) van de gemeente. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer een kwartier  tijd in beslag.
Het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher uit Maastricht voert het onderzoek uit. Dit bureau behandelt de antwoorden en gegevens van de deelnemers aan het onderzoek strikt vertrouwelijk en anoniem. Het verstrekt deze gegevens ook niet aan anderen.

Wij stellen uw mening op prijs

De uitkomsten  van het onderzoek zijn van groot belang en worden gebruikt om bij de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie zoveel mogelijk rekening te houden met de beleving van onze inwoners. Dus hoe meer inwoners de lijst invullen, hoe beter. Wij stellen het dan ook bijzonder op prijs als u aan het onderzoek mee wilt doen.

Hoe kunt u meedoen?

Als u een uitnodiging heeft gekregen om mee te doen kunt u deelnemen door via internet een vragenlijst in te vullen. Hoe u dat doet staat uitgelegd in de brief. Door op onderstaande link te klikken kunt u eveneens de vragenlijst invullen door in te loggen met de in de brief vermelde code.

www.flycatcher.nl/toerismelimburg