Nieuwsbericht Project Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde: Stand van zaken sloopwerkzaamheden Sint Agnesplein

Publicatiedatum: 30 november 2017 09.05 uur

Centrumplan Bunde
Het project Pletsstraat-Sint Agnesplein - het laatste onderdeel van Centrumplan Bunde – is in oktober van start gegaan. Het plan voorziet in een nieuw gezondheidscentrum & koopappartementen aan de Pletsstraat, een supermarkt & sociale huurappartementen aan het Sint Agnesplein, 85 nieuwe parkeerplaatsen in het tussenliggende gebied en 20 extra parkeerplaatsen aan het Sint Agnesplein. Voordat de bouwwerkzaamheden aan het Sint Agnesplein van start kunnen gaan, sloopt Wonen Meerssen de bestaande huurwoningen op de planlocatie.

Puin breken

De sloopwerkzaamheden naderen de laatste fase. Met ingang van 6 december verwerkt het sloopbedrijf het puin dat is vrijgekomen bij de sloop. Ze doen dit ter plekke met een puinbreekinstallatie. Dat betekent dat het bouwpuin dat op het achterliggende terrein ligt, wordt klein gemaakt tot korrelmix. Deze korrelmix gebruikt de aannemer straks weer voor fundering van parkeerplaatsen en het verharden van het bouwterrein.

Overlast

Het puin breken zorgt voor overlast voor de omgeving. Het sloopbedrijf probeert deze overlast tot een minimum  te beperken. Het bedrijf zet waternevelkanonnen (sproeien) in om stofoverlast zoveel te voorkomen. Ter hoogte van de achtertuinen van de Sint Agnesstraat 5 t/m 11 plaatsen ze twee containers als geluidwal. Dit is de richting waarin het geluid zich met name verplaatst.

Duur van de werkzaamheden

De werkzaamheden duren naar verwachting 2 weken. Aansluitend starten de bouwwerkzaamheden. Het totale plan is eind 2018 / begin 2019 gereed. De tweede fase is het gezondheidscentrum met appartementen aan de Pletsstraat. Hiervoor wordt momenteel het ontwerp uitgewerkt.

Informatie

Voor verdere informatie over de sloopwerkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de firma Wolter Groep B.V. , telefoon 045-5640244. Of bel voor algemene informatie over het project met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl