Nieuwsbericht Project Pletsstraat-Sint Agnesplein: start sloopwerkzaamheden

Publicatiedatum: 13 oktober 2017 09.00 uur

Centrumplan Bunde - project Sint Agnesplein-Pletsstraat
Het laatste onderdeel van Centrumplan Bunde gaat van start: het project Pletsstraat-Sint Agnesplein. Het plan (ontwikkeld door ontwikkelaar BEMOG) voorziet in een nieuw gezondheidscentrum aan de Pletsstraat, 1.250 m² supermarkt en 18 sociale huurappartementen aan het Sint Agnesplein, 85 nieuwe parkeerplaatsen in het tussenliggende gebied en 20 extra parkeerplaatsen aan het Sint Agnesplein. Het plan is een belangrijke impuls voor de leefbaarheid van de kern Bunde en biedt kansen voor de bestaande ondernemers.

Sloopwerkzaamheden

Voordat de bouwwerkzaamheden van start kunnen gaan, sloopt Wonen Meerssen de bestaande huurwoningen op de planlocatie. De woningen zijn in juni vrijgemaakt. Bewoners hebben elders een huurwoning gekregen. De sloopwerkzaamheden starten op 23 oktober aanstaande. Wonen Meerssen heeft hiervoor een sloopmelding gedaan bij de gemeente. Sloopbedrijf Woltergroep uit Brunssum voert de sloopwerkzaamheden uit.

Zodra het bouwterrein is afgezet, zal een deskundig en gecertificeerd bedrijf eerst alle asbest uit de woningen halen. Daarna start het sloopbedrijf met het inpandig strippen van de woningen. Het sloopmateriaal worden gescheiden. Naar verwachting start midden november de sloop van de resterende bebouwing. Dit gebeurt door middel van machinaal wegknijpen, waarbij zoveel mogelijk overlast door trillingen en geluid wordt voorkomen. Bij droog weer zal het sloopbedrijf regelmatig sproeien om stofoverlast te voorkomen.

Puin

Het sloopbedrijf verwerkt het puin van de sloop ter plekke met een mobiele puinbreekinstallatie. Dit puin kunnen ze dan vervolgens weer gebruiken als fundering voor de nieuwe parkeerplaatsen die er komen.

Aan- & afvoerroute

De aan- en afvoerroute van puin en materialen loopt via de Sint Agnesstraat, Pletsstraat, Maastrichterlaan naar de hoofdwegen. Er zijn geen wegafsluitingen. We vragen omwonenden en bezoekers wel vriendelijk om bij de ingangen van de Sint Agnesstraat en Pletsstraat geen auto's te parkeren.

Duur van het werk

Het sloopbedrijf probeert de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 7.30 -16.15 uur. De sloopwerkzaamheden duren naar verwachting tot eind december.

Informatie

Voor informatie en eventuele opmerkingen over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de firma Wolter Groep BV, telefoon 045-5640244.