Gemeente Meerssen | Project Kanjel en Gelei: update werkzaamheden en gevolgen

Nieuwsbericht Project Kanjel en Gelei: update werkzaamheden en gevolgen

Gepubliceerd op: 21 april 2021 12:35

Kanjel
De beken Kanjel en de Gelei stromen door het Buitengebied Geul & Maas. Deze twee beken zijn belangrijk voor het op peil houden van de vijvers van de landgoederen en voor het welzijn van de planten en dieren in de omgeving. Op de bodem van de beken en vijvers is in de loop der jaren slib achtergebleven. Hierdoor stroomt het water minder goed door de beken. Bij hevige regenbuien kunnen de beken en vijvers overstromen. Ook is het slib verontreinigd. Hierdoor vormt het een belemmering voor de ecologische ontwikkeling in de watergangen en vijvers.

Daarom gaven Waterschap Limburg, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen en de Provincie Limburg de opdracht slib te verwijderen, nieuwe waterbuffers aan te leggen en een deel van de beken om te leiden. Zo wordt het water beter verdeeld tussen de beken en vijvers. Ook wordt het water schoner. Hieronder leest u meer over de werkzaamheden, de voortgang en de gevolgen voor de omgeving.

Dit deden we afgelopen maanden

Afgelopen zes maanden werkten we hard om al het slib uit de landgoederenvijvers te halen. Ook hebben we alle baggerwerkzaamheden afgerond. Hiermee is het grootste deel van de werkzaamheden inmiddels afgerond. Op diverse locaties tussen de Meerssenhovenweg en de Fregatweg zijn er betonnen duikers aangelegd.

Dit zijn wij nu aan het doen

Op dit moment halen wij bij Vaeshartelt nog slib uit de vijver op een lastige locatie onder de loopbrug. Op het terrein van de Hogeschool Zuyd controleren we of er voldoende slib is weggehaald. Het grondwerk ten behoeve van de waterbuffer kruisdonk is bijna klaar. Dit is aan de overzijde van de Mariënwaard, ter hoogte van villa Kruisdonk. Dit duurt naar verwachting nog 2 tot 4 weken. Ten slotte zijn we nog aan het werk in 'De Groene Loper', waar wij de waterloop verbreden. Ter hoogte van de Meerssenhovenweg hebben we de nieuwe waterloop aangesloten op de Geul. Deze wordt nog voorzien van een kleilaag.

Kanjel2
Vanaf mei worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd

Op verschillende locaties in de Kanjel en Gelei worden nog stuwen geplaatst, zoals bij de hotelschool en Chateau Jeruzalem. Deze zijn op het moment in productie. Ook leggen we een betonnen koker (duiker) aan onder de Ankerkade, bij de scouting. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden wordt de Ankerkade afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook de Fregatweg wordt op enig moment afgesloten voor doorgaand verkeer. In beide gevallen wordt het verkeer lokaal omgeleid. De precieze afsluitingsdata zijn nog niet bekend en zijn mede afhankelijk van benodigde leveringen. We informeren u hier op tijd over.

Resterende werkzaamheden

Na afronding van de hierboven genoemde werkzaamheden leggen wij nog waterbuffers aan bij de Ankerkade en bij Dr. Poelsoord. Verder wordt na de zomer het slib uit de vijver op het landgoed van Villa Kruisdonk nog verwijderd.