Gemeente Meerssen | Productief kruidenrijk grasland

Nieuwsbericht Productief kruidenrijk grasland

Gepubliceerd op: 18 mei 2022 09:05

LLTB - Kruidenrijk
Bericht van LLTB

Begin mei is de agrariër druk in de weer om de eerste snede gras van zijn land te halen. Vanaf dat moment werkt hij toe naar het aanleggen van zijn wintervoorraad en wordt het gras om de vier weken gemaaid. De toenemende mate van droogte is hierbij de grootste vijand. Hoe droger de grond hoe minder gras er groeit. Menigeen zou denken 'waarom beregenen de Zuid-Limburgse agrariërs dan niet?'.

Het beregenen van lössgrond is niet bepaald een optie en in Zuid-Limburg zijn er geen sloten voorhanden. Het is dus hopen dat de lössgrond voldoende water vasthoudt tot aan de volgende regenperiode en dat wordt steeds spannender.
Daarnaast kan de agrariër de natuur wel een beetje helpen door het inzaaien van kruidenrijk grasland. Dit grasland heeft een paar eigenschappen die de agrariër van dienst zijn in de bedrijfsvoering.

Wat is productief kruidenrijk grasland?

Kruidenrijk grasland is een grasland dat bestaat uit een combinatie van grasland met vlinderbloemigen, zoals rode en witte klaver en kruiden, zoals smalle weegbree, cichorei of duizendblad. In een kruidenrijk grasland is er sprake van samenwerking tussen de verschillende grassen, vlinderbloemigen en kruiden, waardoor een productief en biodivers grasland ontstaat.

Droogte

Kruidenrijk grasland wortelt veel dieper dan normaal grasland, waardoor het ook in droge periodes nog water uit de diepere bodem bereikt. Daarnaast kan een bodem die goed doorworteld is meer water vasthouden, waardoor het grasland er langer van kan profiteren tijdens droogte. Tegelijkertijd zorgt de intensieve bodembedekking van bijvoorbeeld klavers ervoor dat er minder water verdampt vanuit de bodem. Gezamenlijk zorgt het mengsel ervoor dat het grasland beter bestand is tegen droogte, wat zorgt voor een stabiele opbrengst in de warme zomermaanden.

Stikstof afvangen

In kruidenrijk grasland wordt geen kunstmest gebruikt. Kunstmest stimuleert voornamelijk het gras en niet de kruiden, waardoor het gras te hard groeit en de kruiden onderdrukt. Door niet te bemesten met kunstmest stimuleer je daarnaast een sterke beworteling van de kruiden en grassen. Wanneer de vlinderbloemigen gevestigd zijn, vangen zij stikstof via de lucht en geven dit af aan de bodem ten gunste van het hele grasland.

Gezondheid van de koe

Koeien vinden de toevoeging van verschillende kruiden en vlinderbloemigen aan het grasland bijzonder smakelijk, waardoor de grasopname hoger is. Daarnaast krijgen de koeien een bredere samenstelling van mineralen en sporenelementen binnen tijdens de weidegang. Kruidenrijk grasland heeft op die manier een positief effect op de algehele weerstand en gezondheid van het vee. Hierdoor hoeven er minder mineralen aan het ruwvoer worden toegevoegd.

Biodiversiteit

Door kruiden aan het grasland toe te voegen, vergroot je het aantal soorten in het grasland, waardoor de biodiversiteit toeneemt. De verscheidenheid aan bloeiende soorten trekt meer bijen, vlinders en (weide)vogels aan. Ook onder de grond stimuleren de verschillende soorten een rijk en divers bodemleven. Op die manier draagt een kruidenrijk grasland bij aan zowel meer biodiversiteit boven als onder de grond.

Klimaat

Graslanden blijven meerdere jaren liggen en zeker wanneer deze met organische mest (dierlijk/compost) worden bemest, verhogen ze het organisch stofgehalte. Hierdoor dragen graslanden bij aan het vastleggen van CO2 in de bodem.

Erosie

Graslanden zorgen voor jaarronde begroeiing en doorworteling, waardoor er minder risico is op erosie bij extreme regenval. Mocht je de volgende keer in de buurt zijn van grasland, kijk dan eens goed of je daar de rode en witte klaver, de smalle weegbree, cichorei of duizendblad herkent. Nu weet je in ieder geval waarom deze wordt gezaaid. Behoud van grasland in Zuid-Limburg is niet alleen mooi om te zien, maar ook van belang voor het behalen van klimaatopgaven, erosiebestrijding en levert een voedzaam eiwit voor de productie van zuivel.