Nieuwsbericht Prioriteitenonderzoek Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Publicatiedatum: 01 december 2016 08.00 uur

De gemeente Meerssen gaat aan de slag met het beleid 'Vergunningen, Toezicht en Handhaving'. Dit beleid zal straks voor een duur van vier jaar (2017-2020) van toepassing zijn. De gemeente streeft naar een samenhangende en integrale aanpak die geldt voor alle beleidsvelden van de fysieke leefomgeving zoals milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, APV en bijzondere wetten. Om voor de komende vier jaar de juiste prioriteiten te stellen hoort de gemeente Meerssen graag wat u als inwoner belangrijk vindt. Ergert u zich bijvoorbeeld aan zwerfvuil, foutparkeren, (het niet opruimen van) hondenpoep of reukoverlast bij bedrijven? Of heeft u suggesties ter verbetering van het aanvragen van een vergunning? Laat het ons weten.

Vul de enquête in

Laat ons weten welke thema's volgens u prioriteit verdienen. Vul de enquête in via de link onderaan deze publicatie. Het invullen kan tot en met 21 december 2016 en neemt enkele minuten in beslag. Beschikt u niet over internet? U kunt ook een papieren vragenlijst afhalen bij ons Klant Contact Centrum. Stuur na het vullen de papieren vragenlijst naar ons retour. De vragenlijst per post thuis ontvangen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 14 043. Uw deelname is anoniem.

Resultaten

De uitkomsten van dit onderzoek helpen de gemeente met het stellen van prioriteiten op het gebied van Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving. Resultaten worden meegenomen in de nieuwe beleidsnota voor 2017-2020.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via 14 043 en vraag naar Paul van Vugt.

Digitale enquête

> VUL HIER DE ENQUÊTE IN