Gemeente Meerssen | Prestatieafspraken gemeente Meerssen, Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen

Nieuwsbericht Prestatieafspraken gemeente Meerssen, Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen

Gepubliceerd op: 15 december 2023 14:05

Woonprestaties 2023 2024
Wooncorporaties vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Belangrijkste taak is het bieden van betaalbare huisvesting voor met name mensen die door een beperkt inkomen of andere omstandigheden moeilijk voor eigen huisvesting kunnen zorgen. In bijna elke gemeente zijn wooncorporaties de grootste woningeigenaren.

Woningwet

Volgens de Woningwet moeten zij over hun woonbeleid overleggen met de gemeente en met huurders.Vervolgens maken zij prestatieafspraken. De thema's zijn gebaseerd op de gemeentelijke Woonvisie.Hierbij komen onder meer betaalbaarheid, beschikbaarheid en de toewijzing van woningen aan bod.

Samenwerken voor een fijne woon- en leefomgeving

Op woensdag 13 december 2023 bekrachtigden directeur/bestuurder Luc Van den Bergh namens Wonen Meerssen, Monique Soemers namens Huurdersvereniging Meerssen en wethouder Bjorn Molling namens het gemeentebestuur de prestatieafspraken voor het jaar 2024. De prestatieafspraken kennen een looptijd van 2023 tot en met 2026. Jaarlijks maken de partijen de meerjarige afspraken concreet en toetsen deze aan de actualiteit. De afspraken die op woensdag 13 december 2023 ondertekend worden, gelden specifiek voor het jaar 2024.

Wethouder Bjorn Molling: "Deze samenwerking is voor het gemeentebestuur van enorme maatschappelijke waarde. Met ruim 1.500 woningen is Wonen Meerssen de grootste verhuurder in de gemeente Meerssen. Door deze samenwerking kunnen we onze inwoners een fijne woon- en leefomgeving bieden. Daarom vind ik het belangrijk dat de huurders goed vertegenwoordigd zijn."

Vanaf 2024 zullen ook Woonpunt en haar huurdersvereniging worden uitgenodigd voor het maken van gezamenlijke prestatieafspraken.
De afspraken die dan worden gemaakt, hebben betrekking op het jaar 2025.