Nieuwsbericht Presentatie informatiebijeenkomst Snelle Fietsroute 21-02-2018

Publicatiedatum: 22 februari 2018 16.05 uur

Om Maastricht en omgeving blijvend bereikbaar te houden, werkt Maastricht Bereikbaar samen met andere organisaties aan het verminderen van files. Dit gebeurt bijvoorbeeld door automobilisten te stimuleren vaker de fiets te nemen. Hiervoor is een goede fietsinfrastructuur noodzakelijk. Daarom is gestart met het project 'Snelle fietsroute Sittard-Maastricht'. De eerste fase richt zich op het realiseren van het fietstraject in de gemeenten Meerssen en Beek.

Raadsbesluit

De gemeenteraad heeft op 20 april 2017 besloten mee te werken aan het verbeteren van de fietsveiligheid op de Vliegveldweg in Meerssen en op de drie rotondes Sint Josephstraat, Putsteeg en Hoolhuis.

Verkeersbesluit

De verkeersmaatregelen die genomen worden, staan in het verkeersbesluit dat door het college op 25 augustus 2017 is vastgesteld. Dit verkeersbesluit heeft ter inzage gelegen vanaf 31 augustus t/m 11 oktober 2017 en is nog te raadplegen op deze website.

Uitvoering

De uitvoering begint vanaf maart 2018. Aannemer Dura Vermeer gaf tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 21 februari 2018 een presentatie over de uitvoeringsfasen. Hieronder kunt u de presentatie downloaden. In de presentatie staat tevens op welke wijze u op de hoogte wordt gehouden en waar u terecht kunt met vragen.

Presentatie Dura Vermeer informatiebijeenkomst 21-02-2018