Nieuwsbericht Presentatie informatiebijeenkomst Pletsstraat-Sint Agnesplein

Publicatiedatum: 01 juli 2016 09.15 uur

Op dinsdag 21 juni 2016 vond in de Auw Kerk in Bunde een informatiebijeenkomst plaats over het project Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde. De plannen voorzien in een nieuw gezondheidscentrum aan de Pletsstraat, 1.250 m² supermarkt en 20 huurappartementen aan het Sint Agnesplein, 85 nieuwe parkeerplaatsen in het tussenliggende gebied en 20 extra parkeerplaatsen aan het Sint Agnesplein. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst werden de plannen toegelicht en kregen de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen. De presentatie van de bijeenkomst treft u hieronder aan.

Foto infobijeenkomst Sint Agnesplein-Pletsstraat

Foto: Karel Curvers, Meer Vandaag

Project Pletsstraat-Sint Agnesplein

Bunde is een fijn dorp om te wonen. Dat moet ook in de toekomst zo blijven. Daarvoor is een levendig centrum nodig. Het gemeentebestuur ontwikkelde in samenwerking met Wonen Meerssen het project Herinrichting Centrum Bunde. Het Sint Agnesplein in hartje Bunde onderging in 2010 al een metamorfose. De plaatselijke supermarkt is verhuisd naar de eveneens in het centrum gelegen Sint Rochusstraat. Als laatste wordt het project Sint Agnesplein-Pletsstraat uitgevoerd. Dit plan bevat woningbouw en een uitbreiding van voorzieningen.

In september 2012 werd het voorontwerpbestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein opengesteld voor inspraak voor bewoners en ondernemers. In 2013 stopte de initiatiefnemer Wonen Meerssen met de doorontwikkeling van het plan. Eind 2014 werden de plannen weer opgepakt toen Wonen Meerssen  projectontwikkelaar Bemog Projectontwikkeling inschakelde. In samenwerking met deze partijen zijn de eerdere plannen van 2012 bijgesteld. Het aantal woningen en de oppervlakte detailhandel is verminderd. Een parkeergarage is niet langer in het plan opgenomen. Het doorrijden van vrachtwagens (die de supermarkt bevoorraden) richting het Sint Agnesplein is opgelost op een binnenterrein. In september 2015 vonden twee themabijeenkomsten plaats voor (burger)raadsleden en ondernemers om hen te informeren over de aangepaste plannen.

Pletsstraat-Sint Agnesplein

Ter inzagelegging en indienen van zienswijzen

De gewijzigde plannen zijn inmiddels verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan Pletsstraat - Sint Agnesplein Bunde 2016. Het ontwerp bestemmingsplan, ontwerpbesluiten en de bijbehorende rapporten liggen t/m 21 juli 2016 op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt een afspraak maken via telefoon 14 043. U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl  (NL.IMRO.0938.BP04003-ON01).

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen. De voorkeur gaat uit naar schriftelijke zienswijzen. Deze moet u richten aan: de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Informatie

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC).