Nieuwsbericht Praktijkondersteuner Jeugd aan de slag in gemeente Meerssen

Publicatiedatum: 08 juni 2017 00.05 uur

Kinderen en jongeren met psychische klachten in de gemeente Meerssen kunnen binnenkort sneller en beter worden geholpen. Het gemeentebestuur stelt namelijk middelen beschikbaar voor een Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd (POH Jeugd). Wethouder Berry van Rijswijk: "Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten zijn vanuit de Jeugdwet bevoegd om kinderen door te verwijzen naar alle vormen van jeugdhulp. Dit kan zonder tussenkomst van de gemeente die uiteindelijk wel de kosten betaalt. Dat vraagt om nauwe afstemming en goede samenwerking".

Twee jaar de tijd

De praktijkondersteuner Jeugd gaat de komende twee jaar aan de slag. In deze tijd moet duidelijk worden of de jeugdigen sneller op de juiste plek terecht komen door middel van een vraagverheldering door POH Jeugd. Het moet ook duidelijk worden of onnodige doorverwijzing en medicalisering wordt voorkomen. De praktijkondersteuner is in dienst van ZIO (Zorg In Ontwikkeling). De inzet wordt vanuit deze organisatie ondersteund en begeleid.

Judith Corduwener
Even voorstellen

Vanaf 1 juni is Judith Corduwener begonnen in de functie van POH Jeugd. Zij is al werkzaam bij de gemeente Maastricht als POH Jeugd en is erg blij dat ze nu ook in de gemeente Meerssen aan de slag kan gaan. Judith is opgeleid als psycholoog en pedagoog en heeft veel ervaring in het begeleiden van kinderen/jongeren en hun ouders. Judith: "Het leuke aan dit werk vind ik de samenwerking. Niet alleen met de ouders, maar ook met scholen en het sociaal team. Met het sociaal team is zelfs structureel overleg ingepland. Samen kun je meer bereiken, vooral wanneer de lijntjes kort zijn".

Doorverwijzing

De POH Jeugd is in Meerssen 12 uur per week aan de slag. Wie een hulpvraag heeft, meldt zich bij de huisarts of het Sociaal Team van de gemeente. Zij kunnen de POH Jeugd inzetten. Alle huisartsen in Meerssen kunnen hier gebruik van maken. De huisartsen in Geulle maken al langer gebruik van een praktijkondersteuner jeugd via een andere huisartsenorganisatie.