Nieuwsbericht Positief resultaat jaarrekening 2016

Publicatiedatum: 07 juli 2017 13.00 uur

Foto's wethouder Guido Houben - interview Jaarrekening
Op donderdag 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad de Jaarrekening 2016 behandeld. Dankzij strak financieel beleid en eenmalige meevallers sluit de gemeente Meerssen het begrotingsjaar 2016 af met een positief saldo van € 1.008.101,-.

Wethouder Financiën drs Guido Houben:
"Met dit positieve resultaat wordt ons weerstandsvermogen versterkt. Dat is nodig om toekomstige risico's en onzekerheden op te kunnen vangen. Want ook al houden wij bijna elk jaar geld over waardoor het lijkt alsof er financiële speelruimte ontstaat: we moeten als gemeente ook rekening houden met de toekomst.

Eenmalig meevallers zijn géén structurele inkomsten

Je kunt de gemeentebegroting wat dit betreft vergelijken met het huishoudboekje van een gezin. Als je in een jaar een meevaller hebt - door bijvoorbeeld de loterij te winnen of een erfenis te krijgen - weet je dat je dit niet als structurele inkomsten kunt zien. Je kunt hier éénmalig iets leuks mee doen, zoals een nieuwe auto aanschaffen, of je huis verbouwen. Of je zet het geld als appeltje voor de dorst op je spaarrekening. En dat doet de gemeente door incidentele meevallers te storten in de algemene reserve.

Genoeg 'spek op de ribben'

Door te sparen zorgen wij ervoor dat we ook in mindere tijden genoeg spek op de ribben hebben. Want ook al blijkt uit de jaarrekening dat onze gemeente in 2016 voldoende budget had om kwetsbare burgers de zorg te geven die nodig is: steeds meer mensen hebben zorg nodig. Wij willen ons daarom nu niet rijk rekenen, maar rekening houden met de toekomst.

Geen grote verrassingen meer

Bovendien willen we voorkomen, dat we onze inwoners straks opnieuw moeten confronteren met enorme belastingverhogingen. Inkomsten en uitgaven moeten ook op de lange termijn met elkaar in evenwicht zijn. Je kunt geen structureel beleid maken op basis van incidentele meevallers. De spelregels van het provinciale toezicht zijn er niet voor niets."