Nieuwsbericht Politie nodig? Welk nummer moet u bellen?

Publicatiedatum: 17 juni 2016 10.00 uur

Bij spoed: alarmnummer 1-1-2

Geen spoed, wel politie: tel. 0900-8844 (lokaal tarief)

Voor het doen van aangifte en andere politiezaken kunt u terecht bij het politiebureau van de Basiseenheid Heuvelland aan de Nieuweweg 24 in Valkenburg. Dit politiebureau is geopend van 9.00-17.00 uur. Daarnaast kunt u 24 uur per dag terecht bij het Districtsbureau aan de Prins Bisschopssingel in Maastricht.

Internet: u kunt ook 24 uur per dag aangifte doen via internet via www.politie.nl/Aangifte

Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

U kent de dader, maar de dader kent u ook? U heeft informatie over ernstige misdaad, maar er kunnen redenen zijn waarom u niet naar de politie kan of durft. Hiervoor biedt Meld Misdaad Anoniem een vangnet. Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige criminaliteit en misdaad. Je kunt bij M. melden over bijvoorbeeld moord en doodslag, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Maar ook met informatie over fraude en corruptie kun je bij M. terecht. Telefoon 0800-7000 (maandag t/m vrijdag van 8.00-24.00 uur. In weekenden en op feestdagen van 10.00-18.00 uur). U kunt ook 24 uur per dag melden via www.meldmisdaadanoniem.nl

Drugsmeldpunt: 043-3505111

Burgers die in hun directe woonomgeving geconfronteerd worden met drugsgerelateerde overlast of criminaliteit, kunnen terecht bij een speciaal meldpunt: 043-3505111. Dit punt is dag en nacht telefonisch bereikbaar. U krijgt dan rechtstreeks contact met een politieman- of vrouw die alle klachten over drugsoverlast verzamelt. In geval van ernstige overlast komt de politie direct in actie. Zaken die niet spoedeisend zijn, worden doorgegeven aan de wijkteams.

Meldingen openbare ruimte en jeugdoverlast (gemeente): 14 043

Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met klachten of meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, hondenpoep, begraafplaatsen, overlast jeugd, plaagdierbestrijding (ratten), overlast geluid en dergelijke. Telefoon 14 043. Buiten kantooruren in dringende gevallen: telefoon 043-3505345.