Gemeente Meerssen | Plantwerkzaamheden Pletsstraat Bunde

Nieuwsbericht Plantwerkzaamheden Pletsstraat Bunde

Gepubliceerd op: 13 oktober 2020 09:00

werk in uitvoering
Begin november start de Gemeente Meerssen met de aanleg van de groenvoorziening in de Pletsstraat. Dolmans Landscaping Group voert dit werk in opdracht van de Gemeente Meerssen uit.

Welke werkzaamheden worden er verricht?

  • We planten 24 bomen.
  • We planten 710 haagjes aan inclusief een afrastering.
  • We planten 1150 heesters.
  • We zaaien de gazons in.
  • Aannemer Dolmans verzorgt het onderhoud en de nazorg tot 1 jaar na aanplant. Daarna zal het onderhoud van de groenvoorziening worden overgedragen aan de gemeente.

Wanneer worden deze werkzaamheden verricht?

De uitvoering start begin november en duurt ongeveer één week.

Wat betekenen de werkzaamheden voor bewoners?

De Pletsstraat is in principe altijd bereikbaar. Tijdens het werk zetten we verkeersregelaars in.

Verkeershinder

Samen met aannemer Dolmans proberen we de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Weggebruikers worden gevraagd de instructies van de verkeersregelaars op te volgen.