Nieuwsbericht Plantactie in de gemeente Meerssen

Publicatiedatum: 30 april 2018 11.00 uur

Stichting IKL organiseert ook dit jaar een campagne voor het aanplanten van streekeigen landschapselementen. Bewoners of organisaties uit de gemeenten Meerssen en Maastricht kunnen gebruik maken van de speciale plantregeling. Het gaat hier om de aanleg van landschappelijk groen in de vorm van zowel loofbomen alleenstaand of in groepen of rijen, hoogstamboomgaardjes, heggen of kleine bosschages.

Plantactie

De regeling biedt de mogelijkheid voor het verkrijgen van struiken en bomen met boompalen en boomkorf. Onderdeel van de regeling vormt een advies ter plekke en het opstellen een plantplant met een deskundige van de stichting IKL. Deze plantregeling wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Meerssen. De campagne is gericht op versterking van het authentieke landschap én het vergroten van burgerbetrokkenheid. Grondeigenaren en plaatselijke organisaties zoals dorpsraden, buurtverenigingen, heemkundeverenigingen en natuurverenigingen kunnen door middel van deze plantregeling hun groene ideeën verwezenlijken.

Informatie

Voor verdere informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Hermie van Es: e-mail: h.vanes@ikl-limburg.nl, telefoon 046-3030544.